Svalövs kommun

Rätt Insats Svalöv

Under perioden maj-december 2019 har 20 Svalövsbor fått möjlighet att delta i processen Rätt Insats Svalöv. Det är FINSAM Landskrona Svalöv som finansierat satsningen. Processen har vänt sig till medborgare i Svalövs kommun som har ekonomiskt bistånd och även en ohälsa och/eller är sjukskrivna utan rätt till sjukpenning. Målet har varit att deltagarna ska kunna närma sig självförsörjning.

Skriv alternativtext här...

Foto: FINSAM

Enheten för Arbete, Integration & Välfärds avdelning Ekonomiskt bistånd i Svalövs kommun har hittat ett arbetssätt tillsammans med rehabkoordinator på Vårdcentralen i Svalöv och psykiatrin i Landskrona. Arbetet har gått ut på att kartlägga och identifiera medborgare i Svalövs kommun som dels har ekonomiskt bistånd och även en ohälsa och/eller är sjukskrivna utan rätt till sjukpenning. I dialog med vården har man kommit fram till en tydlig planering för hur den enskilde på ett så effektivt sätt som möjligt ska kunna närma sig självförsörjning.

När man talar om självförsörjning menar man att medborgare ska få stöd och hjälp för att kunna försörja sig själva. Detta kan innebära att man kommer ut i någon form av sysselsättning, eller tar steg mot sysselsättning, för den som står långt ifrån arbetsmarknaden. Sysselsättning och självförsörjning stärker också individens självständighet och ger möjlighet till delaktighet i ett annat sammanhang. Processen handlar även om att underlätta för personer som lätt kan hamna mellan stolarna. Man får hjälp med att hantera kontakter med till exempel myndigheter, kommunen och vården.

I processen har det blivit tydligt att det behövs ett fördjupat samarbete mellan kommunen, vården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan vilket i dagsläget kan vara svårt utifrån exempelvis omorganisationer. Det kommer att vara viktigt framöver att fokusera på en ännu tydligare samverkan.

För många av deltagarna har det verkligen hänt något i deras planering mot självförsörjning. En del har blivit beviljade sjukersättning och aktivitetsersättning från Försäkringskassan och har därmed blivit självförsörjande. Andra har brutit sin sjukskrivning och hittat en annan insats som kan vara aktuell för dem. En del personer står på kö för utredning och en del har avslutat sin utredning och där kommer det vara aktuellt att söka om andra insatser via kommunen samt ersättning från Försäkringskassan.

Efter processens slut kommer man ta tillvara erfarenheter och metoder från processen och föra in i den ordinarie verksamheten på ett sätt som möjliggör samverkan och samarbete. Detta underlättar för medborgarna att närma sig självförsörjning och för att hjälpa dem med stöd och guidning till rätt insats.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun