Svalövs kommun

Ny samverkan för ökad trygghet samt nytt medborgarlöfte

I går (11/2) undertecknade polisen och Svalövs kommun en ny överenskommelse om samverkan för ökad trygghet. Man passade även på att skriva under parternas medborgarlöfte för 2020. Det var Caroline Sempert, t.f. lokalpolischef i LPO Klippan, och Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande som satte sina signaturer på dokumenten.

Foto på när kommunen och polisen undertecknade överenskommelsen om samverkan för ökad trygghet samt medborgarlöftet för 2020.

Från v. i bild: Niklas Schörling, beredskaps- och säkerhetssamordnare, Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande, Caroline Sempert, t.f. lokalpolischef LPO Klippan samt Björn Johnsson, kommunpolis i Svalövs kommun.

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet
Överenskommelsen är Svalövs kommun och polisens gemensamma åtgärdsplan för en ökad trygghet i kommunen för åren 2020 till 2022. Dokumentet är framtaget av en arbetsgrupp, bestående av tjänstepersoner från polismyndigheten och från kommunen.

- Med överenskommelsen känner jag att vi får en påverkansmöjlighet. Kommunen ska leverera och polisen ska leverera en motprestation och syftet är att utöka, fördjupa samt utveckla det preventiva samarbetet och därmed också öka tryggheten för våra medborgare, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsen ordförande.

- Det är viktigt att vi får en systematisk process på plats som visar på att kommunen och polisen jobbar tillsammans och inte i separata stuprör. Har vi ett samhällsproblem så måste alla arbeta tillsammans. Svalövs kommun är en trygg och bra kommun. Sedan finns det problem i alla kommuner, men det är viktigt att kunna möta det strukturerat och på vetenskaplig grund så att vi gör rätt saker tillsammans, säger Caroline Sempert, t.f. lokalpolischef i LPO Klippan.

För att detta ska få avsedd effekt krävs långsiktigt och systematiskt samarbete och utifrån en gemensam problembild har parterna beslutat att fokusera på tre prioriterade områden, vilka är: det offentliga rummet, barn och unga samt kommunikation.

Läs överenskommelsen i sin helhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgarlöfte 2020
Årets medborgarlöfte fokuserar på det offentliga rummet och ökad trygghet på allmänna platser. Bland annat kommer man under året att genomföra trygghetsvandringar för att se hur fysiska miljöer kan utformas så att brott förebyggs samt att den upplevda tryggheten ökar.

Läs Medborgarlöfte 2020 i sin helhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun