Svalövs kommun

Akut avloppsläcka på Kvarngatan i Svalövs tätort

Det har inträffat en akut avloppsläcka på en ledning i Kvarngatan, vilket medför att NSVA måste gräva upp delar av gatan.

Svalövs kommuns logotyp Boet.

Från korsningen och 42 meter västerut, där Kvarngatan möter Göjegatan, kommer gatan att grävas upp på södra sidan. Detta innebär att alla parkeringsplatser utmed Fridhemsområdet inte är tillgängliga under tiden som arbetet utförs. Det kommer även att bli förbjudet att stanna på motsatta sidan av grävarbetet på Kvarngatan.

Kvarngatan kommer att vara körbar på norra sidan så trafiken ska inte påverkas nämnvärt.

NSVA påbörjar grävarbetet imorgon (18/2) och det beräknas pågå i cirka en vecka.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun