Svalövs kommun

Uppfräschning av gågatan i Svalöv

Nu har en uppfräschning av gågatan i Svalövs centrum påbörjats. Det inledande arbetet handlar bland annat om att förbereda för plattarbete och inför vårens plantering.

Bild på planteringskaren längsmed gågatan i Svalövs tätort.

Framåt vårkanten kommer Gata & Park att plantera blommor och växter i planteringskaren längst med gågatan.

Buskar i planteringskaren utanför banken och ner till Systembolaget kommer att grävas ur och ny jord kommer att tillföras. De befintliga träden ska sparas och arbetet kommer att utföras med försiktighet så att träden stressas så lite som möjligt.

Plattytorna kommer att ses över. De kommer att kompletteras och bitvis bytas ut där dessa är dåliga eller helt saknas. Nya bänkar kommer också att sättas upp för att skapa trevliga sittmöjligheter. Framåt vårkanten kommer sedan Gata och Park att plantera växter och blommor i planteringskaren.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun