Svalövs kommun

Information med anledning av coronaviruset Covid-19

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Svalövs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset, covid-19, och följer Folkhälsomyndighetens och Region Skånes rekommendationer. I dagsläget finns ingen påverkan på kommunens verksamheter och dessa fortsätter sitt arbete oförändrat. Skolplikt gäller som vanligt.

Uppdatering 11 mars

Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

Folkhälsomyndigheten har nu höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Myndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

I Skåne finns det i dagsläget inga indikationer på samhällsspridning men Region Skåne utesluter inte att läget kan förändras framöver.

Kommunen följer utvecklingen löpande och vi har anpassat organisationen så att vi snabbt kan gå upp i ett eventuellt stabsläge. Vi har sett över våra beredskapslager och inventerat personalläget och vi gör fortlöpande riskbedömningar och följer utvecklingen i omvärlden.

För aktuell information från myndigheterna, följ utvecklingen på:

Minska risken för spridning
För att minska risken för spridning uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de har symptom på luftvägsinfektion, det vill säga snuva, hosta, halsont, feber med mera. Folkhälsomyndigheten menar att även anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom.

Kontakta 1177 vid symptom
Om man har sjukdomssymtom med hosta, andningssvårigheter samt feber och har vistats i ett riskområde eller har varit i närheten av någon med covid 19-smitta ska man stanna hemma och ringa telefonnummer 1177.

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand. För att få lämna prov krävs en bokad tid.

Jag mår bra men har frågor, ring 113 13
Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset. Har du frågor om coronaviruset, covid-19, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som där lämnas ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Information till vårdnadshavare
Elever som går i grundskolan och motsvarande har skolplikt och förväntas därför vara i skolan, om de inte har ett giltigt skäl till frånvaro som exempelvis sjukdom.

Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd. De menar vidare att det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning.

Folkhälsomyndighetens rekommendation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Basala hygienrutiner
Som förebyggande åtgärd mot smittospridning kan följande basala hygienrutiner tillämpas:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Undvik att röra ansiktet.
  • Använd handsprit.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun