Svalövs kommun

Kommunens skolor håller fortsatt öppet

Utbildningssektorn har tidigare informerat om att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är ett förhållningssätt som vi står fast vid. Folkhälsomyndigheten är den myndighet som besitter den mest lämpliga kompetensen när det gäller att bedöma hur händelseutvecklingen påverkar samhället.

Svalövs kommuns grafiska element Boet.

I linje med att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt Regeringens nya förordning som ger huvudmannen möjlighet att stänga skolor eller förändra läsårstider så håller Svalövs kommun förskolor och skolor öppna till dess att den så kallade huvudmannen, i detta fall bildningsnämnden, tar ett annat beslut. Utbildningssektorn följer händelseutvecklingen dag för dag och är beredd att föreslå bildningsnämnden nödvändiga förändringar.

Rekommendationer för personal, vårdnadshavare och barn/elever

Vår målsättning är att fortsätta bedriva förskole- och skolverksamhet i en tid då samhället belastas hårt av den pågående pandemin. Det är viktigt för barn och elever att de kan gå till förskolan/skolan. Det är också viktigt för hela samhällskroppen att dessa verksamheter hålls öppna så att vårdnadshavare därmed kan fortsätta gå till sina arbeten. För att vi ska kunna fortsätta bedriva verksamhet ber vi vårdnadshavare, barn/elever och personal att vara försiktiga. Är du sjuk stannar du hemma är du frisk går du till din arbetsplats eller skola.

Vädjan till vårdnadshavare i förskolan

På grund av att personalen vidtar ovanstående försiktighetsåtgärder, finns risken att det uppstår personalbrist i några verksamheter. Kan ni som vårdnadshavare hålla era barn hemma från förskolan del av tid de kommande tre veckorna, skulle det innebära en viktig avlastning för förskolorna. Detta är inget krav, utan en vädjan.

Misstänker du att du är smittad

Kontakta läkare per telefon eller kontakta 1177 (Vårdguiden).

Har du allmänna frågor om coronasmittan

Har du frågor om coronaviruset, covid-19, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som där lämnas ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

För aktuell information från myndigheterna, följ utvecklingen på:


/Hans Dahlqvist, utbildningchef

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun