Svalövs kommun

Kommunals skyddsombud drar tillbaka anmälan mot Svalövs kommun

Den 26 februari hade arbetsgivaren Svalövs kommun och skydds- samt huvudskyddsombud för Kommunal möte med arbetsmiljöverkets representant. Detta med anledning av den prövning, enligt arbetsmiljölagen kapitel 6 6a§, som Kommunals skyddsombud i nattpatrullen lämnat in till arbetsmiljöverket.

Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

Bakgrund till ärendet är två anmälningar mot Svalövs kommun som Kommunals lokala skyddsombud lämnat in tidigare i år till Arbetsmiljöverket. I sin ena anmälan ansåg skyddsombudet att bilarna som kommunens hemtjänst använder nattetid inte hade tillräcklig belysning och i den andra anmälan anges att ett tredje överfallslarm inte har levererats till nattpersonalen.

Dialogen under mötet resulterade i att Kommunals skyddsombud drog tillbaka anmälan. Det blev under mötet klarlagt att Svalövs kommun som arbetsgivare redan idag lever upp till gällande lagkrav vad gäller de fordon som tillhandahålls medarbetare i tjänst. Partena är överens om att en fortsatt god samverkan avseende arbetsmiljöfrågor som denna ska föregå i skyddskommittén på lokal nivå, i enlighet med gällande samverkansavtal.

I ärendet gällande överfallslarm så har det beställda larmet nu levererats så att nattpatrullen nu har larm till alla som är i arbete på nattpassen.

Vid frågor, vänligen kontakata:
Madeleine Moberg, sektorschef vård och omsorg
Tel: 0418-475385
E-post

Karin Sjunnesson, huvudskyddsombud i Svalövs kommun
E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun