Svalövs kommun

Öppna förskolan i Svalöv stänger!

Utbildningschefen och bildningsnämndens ordförande har i samråd beslutat att stänga vår öppna förskola i Svalövs tätort från och med den 19 mars och tillsvidare.

Svalövs kommuns grafiska element boet.

Beslutet är fattat utifrån att minska smittspridningen av coronaviruset (Covid-19) samt att den öppna förskolan i nuläget inte har några besökare. Genom att stänga ner denna verksamhet frigörs personal som kan gå in och arbeta i annan verksamhet inom utbildningssektorn.

Om du har frågor gällande den öppna förskolan, vänligen kontakta:
Anna Hedin, förskolechef
Tel: 0418-47 51 46
E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun