Svalövs kommun

Detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 med flera, del av kvarteret Lantlyckan, är ute på samråd.

Detaljplanen för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl., del av kvarteret Lantlyckan, ställs ut för samråd under perioden 19 mars till 9 april 2020.

Skriv alternativtext här...

Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunhuset i Svalöv och på Svalövs bibliotek (under öppettider). De finns även här på kommunens webbplats. Öppnas i nytt fönster.

Planområdet omfattar 11 370 m2 och ligger i sydöstra delen av Svalövs samhälle inom ett område som idag är detaljplanerat för småindustriverksamhet. Området är en del av den gamla lantmännentomten.

Syftet med planförslaget är att pröva lämpligheten i att uppföra bostäder för särskilt boende, trygghetsboende och vård samt kontors- och administrationslokaler för dessa inom den södra delen av kv Lantlyckan. Genom den föreslagna nybyggnationen skapas möjlighet till boende med god närhet till service och kollektivtrafik.

Planen överensstämmer med intentionerna i Svalövs kommuns översiktsplan och förändringen är av begränsad omfattning inom område som idag redan är detaljplanerat för bebyggelse.

Eventuella synpunkter framförs skriftligen till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post, info@svalov.se, senast den 9 april 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun