Svalövs kommun

Utökat telefonstöd till anhöriga

Coronaviruset har förändrat mycket i vår vardag och det påverkar oss alla. Du som anhörig ställs inför nya frågor och situationer. Med anledning av detta finns det nu möjlighet att ringa kommunens anhörigstöd för att få råd och stöd .

Skriv alternativtext här...

Att stödja och hjälpa en sjuk, äldre eller funktionsnedsatt närstående ger både glädje och mening men kan också bitvis vara en ansträngande, ibland direkt tung och många gånger ensam uppgift. Denna uppgift kan vara särskilt påfrestande i detta nya läge där vi av Folkhälsomyndigheten med flera uppmanas till social distansering för att minska en spridning av coronaviruset Covid-19 i syfte att skydda de mest sårbara i samhället, våra sjuka och äldre närstående.

Den som vårdar en närstående tar ett stort ansvar och gör en oerhört värdefull insats, men glömmer inte sällan bort sina egna behov. Svalövs kommun brukar i normalfallet erbjuda dig som är anhörig olika former av stöd och aktiviteter för att du ska må bra, få kraft, inspiration och hopp. Men för att minska en ytterligare spridning av Covid-19 ställer kommunen tillfälligt in de sedvanliga anhörigträffarna som syftar till att ge ökad kunskap och en känsla av gemenskap med andra som befinner sig i en liknande situation.

Då det uppkomna läget, som även innebär att många offentliga utrymmen som vi är vana att vistas i begränsar sina öppettider, kan upplevas som mycket påfrestande och oroande för många anhöriga har kommunen ökat möjligheten till att få enskilda samtal per telefon. Om du som anhörig önskar få råd och stöd kan du ringa kommunens anhörigsamordnare på vardagar för ett enskilt samtal. Anhörigstödet formas alltid utifrån dina behov och din livssituation. Vi för inga journaler och har tystnadsplikt.

Du är alltid välkommen att kontakta anhörigsamordnaren, Anna Helkama-Rågård, på telefon 0418-47 54 65 eller på epost: anhorig@svalov.se för att få hjälp. Mer info finns även här Öppnas i nytt fönster. på hemsidan.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun