Svalövs kommun

Information om beviljat bygglov kring stationsområde i Kågeröds tätort

Det har beviljats bygglov för åtgärder kring det nya stationsområdet i Kågeröd.

Skriv alternativtext här...

Bygglov har beviljats för åtgärder till stationsområdet kring Söderåsbanan för bullerskydd/bullerskärmar, stängsel, stödmurar/L-stöd och teknikbyggnader.

Marklov har beviljats för justering av höjdskillnader för att möjliggöra det nya spåret och plattformarna med tillhörande ramper.

Åtgärder kommer att utföras på fastigheter KÅGERÖD 5:129, 3:2, 3:3 m. fl. Sonarp 3:15

Diarienummer MN 2020-0053

Beslutsdatum 2020-03-23

Handlingar finns tillgängliga på Kommunhuset, Bygglovsenheten, Herrevadsgatan 10, Svalöv

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun