Svalövs kommun

Svalövs kommun stänger av sex medarbetare inom äldreomsorgen

Ett flertal avvikelser som sammantaget indikerar på allvarliga brister har uppmärksammats av sektorschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Därför har i dag Svalövs kommun valt att stänga av sex medarbetare på äldreboendet Ängslyckan.

Svalvös kommuns grafiska element Boet.

Avvikelserna kommer att leda till att Svalövs kommun anmäler händelserna i enlighet med Lex Maria samt Lex Sarah. Berörda medarbetare kommer under utredningstiden att vara avstängda från sin tjänst.

- Jag ser mycket allvarligt på detta och bedömer att avvikelserna är av en sådan art att det i nuvarande läge föreligger påtaglig risk för smittspridning bland vår personal och våra brukare, säger Lotta Treble Read, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Utredningarna inom flera lagrum är påbörjade och det är angeläget för verksamheten att snarast åtgärda bristerna.

- Jag är mycket besviken att något sådant här kan hända, framför allt när vi nu gör allt för att skydda våra brukare under pågående pandemi. Vi har nu skyndsamt ställt om verksamheten för att ge en trygg och säker vård och omsorg för våra boende på Ängslyckan, säger Madeleine Moberg, vård- och omsorgschef.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande och ledamöter är informerade om händelserna.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Madeleine Moberg, vård- och omsorgschef
Telefon: 0418- 47 50 00
E-post: madeleine.moberg@svalov.se

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun