Svalövs kommun

Utbildningsverksamheten följer händelseutvecklingen och arbetar proaktivt

Bildningsnämnden och utbildningssektorn följer utvecklingen noga och försöker hela tiden arbeta proaktivt genom att tolka de signaler som de får så att utbildningsverksamheten kan vara så förberedda som möjligt på en förändring av nu rådande läge gällande spridningen av coronaviruset Covid-19.

Svalövs kommuns grafiska element Boet.

- En åtgärd vi vidtog var att efterfråga vårdnadshavares yrken för att kunna avgöra vilka som har samhällsviktiga funktioner. Detta för att vi skulle kunna vara beredda på att tillhandahålla omsorg för barn med vårdnadshavare som har samhällsviktiga funktioner i händelse av att regeringen ger anvisning om att stänga våra förskolor och skolor, säger Hans Dahlqvist, utbildningschef.

Nu har dock Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gått ut och sagt att några listor över vårdnadshavares yrken inte ska upprättas. Om förskolor och skolor stängs är det upp till vårdnadshavare att anmäla eventuellt omsorgsbehov till huvudmannen. Det är sedan huvudmannen (i vårt fall kommunen), som fattar beslut kring omsorgsbehovet.

- Beskedet från MSB innebär att vi omgående slutar samla in information om vårdnadshavares yrken och vi kasserar den förteckning som påbörjats, säger Hans Dahlqvist.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun