Svalövs kommun

Årlig spolning av huvudvattenledningar i Svalövs kommun

Spolning av huvudvattenledningar i Svalövs kommun kommer att ske med start måndag 6 april. Spolningar görs för att säkra en god vattenkvalitet. Spolningarna beräknas pågå till slutet av maj och kommer att pågå under vardagar kl 07.30-15.30, dock ej helgdagar.

NSVA:s logotyp.

Arbetet kommer att genomföras enligt schemat nedan. Exakta datum och tider för arbetet i specifika områden kan inte uppges eftersom spolningsschemat kan komma att justeras under arbetets gång.

Spolningsschema:
6-17 april: Tågarp, Billeberga och Teckomatorp
Arbetet är planerat att börja i Tågarp, fortsätta i Billeberga och avslutas i Teckomatorp.
27 april-13 maj: Svalövs tätort inklusive Torrlösa
18-22 maj: Kågeröd
25-29 maj: Röstånga

Det är ovanligt med störningar under spolningsarbetet, men i enstaka fall kan kunder uppleva sämre tryck och missfärgat vatten. Rekommendationen är då att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart igen.

Det kan ske ändringar i schemat så gå gärna in på NSVA:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för uppdaterad information.

NSVA driftsinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun