Svalövs kommun

Byggstart för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt byggnation av avloppsreningsverk i Axelvold

NSVA kommer att anlägga ett mindre avloppsreningsverk samt en tryckstegringsstation för vattnet i Axelvold. En ny dricksvattenledning kommer även att samförläggas när arbetet pågår.
Detta gör att fastigheter i Axelvold kommer påverkas av detta arbete som kommer pågå under längre tid.

Skriv alternativtext här...

Omledning av trafiken kan komma att ske under byggtiden. Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.

Framkomligheten kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas. De dagar NSVA arbetar utanför respektive fastighet så kommer man inte att kunna komma åt fastigheten med bil men däremot alltid till fots. Vi ber samtliga fastighetsägare att alltid ha kontakt med de som arbetar på plats när man skall passera arbetsområdet för att komma in till sin fastighet. NSVA kommer att ha kontakt med berörda fastighet och diskutera hur man löser åtkomsten för att minimera störningarna så mycket som möjligt.

För dem som har vatten inkopplat idag så kan det förekomma missfärgat vatten vid vattenavstängningar och vid inkopplingen av den nya ledningen till berörda fastigheter. NSVA kommer att avisera inkopplingarna i god tid.

Entreprenör är AKEA
Platschef Ralf Kraft
072-961 00 93

Tidplan
Projektet startar: 2020-04-14
Projektet beräknas vara klart: 2020-12-20

Kontaktperson NSVA
Projektledare Anders Johansson
070-316 91 54

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun