Svalövs kommun

Utredning gällande avstängda medarbetare fortgår

Den 27 mars valde Svalövs kommun att stänga av sex medarbetare på äldreboendet Ängslyckan i Teckomatorp. Avstängningen var en följd av flera allvarliga avvikelser. I det pågående utredningsarbetet har det hittills inte framkommit något som fått Svalövs kommun att ändra uppfattning om att stänga av medarbetarna.

Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

- Jag tycker det är oerhört tråkigt men jag är samtidigt tacksam för att enhetschefen har uppmärksammat problemen som funnits på avdelningen. Det har framkommit så pass allvarliga brister i följsamheten vad gäller verksamhetens rutiner att det riskerat ohälsa för våra brukare. Vidare vill jag betona att det är av största vikt att följa rutiner och riktlinjer, särskilt nu i det rådande läget med pågående pandemi, säger Madeleine Moberg, vård- och omsorgschef.

Arbetsledningen på Ängslyckan har försökt komma tillrätta med problemet genom att lyfta konsekvenserna av att inte följa verksamhetens föreskrifter. Men detta har inte hörsammats av de nu avstängda medarbetarna.

Utredningsarbetet har varit mycket omfattande då det har varit många avvikelser av komplex natur. Trots ett intensivt utredningsarbete är det fortfarande många frågeställningar kvar att hantera. Utredningen kan tidigast vara klar i slutet av vecka 17.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun