Svalövs kommun

Kungörelse och granskning av vägplan för ombyggnad av väg 13 och 108, Röstånga, tätortsåtgärder

Trafikverket Region Syd har upprättat ett förslag till vägplan för ombyggnad av väg 13 och 108, Röstånga, tätortsåtgärder i Svalöv kommun.

Skriv alternativtext här...

Planen finns tillgänglig för granskning under tiden 2020-04-23 - 2020-05-25 hos:

  • Trafikverket Region Syd, Björkhemsvägen 17, Kristianstad
  • Svalövs kommunhus, Herrevadsgatan 10, Svalöv
  • Röstånga bibliotek, Billingevägen 26, Röstånga

Delar av handlingarna finns på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Synpunkter ska ha inkommit till:
Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 78128 Borlänge
eller via e-post till: investeringsprojekt@trafikverket.se senast 2020-05-25. Ange ärendenummer TRV 2019/55295.

Om du vill ha mer information kontakta projektledare Maria Lund,
Trafikverket Region Syd, tel. 010-123 35 19 eller, e-post maria.a.lund@trafikverket.se

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun