Svalövs kommun

Överens om att färre ledamöter deltar vid politiska sammanträden

Med anledning av rådande coronapandemi har gruppledarna för de politiska partierna kommit överens om att minska på antalet ledamöter som deltar på sammanträden.

Foto från ett ordinarie fullmäktigemöte.

Med anledning rådande coronapandemi reduceras kommunfullmäktige från 35 till 21 ledamöter.

Fram till och med den 11 maj kommer endast ordinarie ledamöter och i förekommande fall tjänstgörande ersättare och suppleanter delta på sammanträden med fullmäktige, nämnder samt utskott och styrelser.

- Detta gör vi för att minimera möjligheten för smittspridning och för att se till så att de politiska organen är beslutsmässiga om det eventuellt skulle hända att våra förtroendevalda insjuknar, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Ersättare och representanter för insynspartierna; Miljöpartiet, vänsterpartiet och feministiskt initiativ, kommer att hållas informerade och förses med kallelser och handlingar som vanligt. Samtliga partier är också överens om att överväga, för att kunna genomföra nämnds- och styrelsesammanträden, att förtroendevalda deltar på distans.

- Överenskommelsen mellan partierna gäller till och med den 11 maj, men vi kommer senast den 8 maj att ompröva en eventuell förlängning om situationen skulle kräva det, säger Teddy Nilsson.

Ordinarie antal ledamöter i kommunfullmäktige är 35 och med överenskommelsen går man ner till 21 ledamöter. Detta innebär det att respektive parti har nedan följande representation i kommunfullmäktige:

  • Sverigedemokraterna: 6 mandat
  • Moderaterna: 3 mandat
  • Kristdemokraterna: 1 mandat
  • Liberalerna: 1 mandat
  • Socialdemokraterna: 4 mandat
  • Centerpartiet: mandat 3
  • Vänsterpartiet: 1 mandat
  • Miljöpartiet: 1 mandat
  • Feministiskt initiativ: 1 mandat

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun