Svalövs kommun

Skyddsutrustning samt testning av egen personal

Läget när det gäller skyddsutrustning i vården har förbättrats med de leveranser som kom föregående vecka till kommunen. Skyddsutrustning finns nu på samtliga enheter i hemvården, särskilda boenden och LSS.

Foto på personal i skyddsutrustning.

I nuläget har vi god tillgång på skyddsutrustning inom vården och det sker fortlöpande komplettering och utökning av kommunens beredskapslager. När det gäller testning av såväl brukare som omvårdnadspersonal så är det Region Skåne som ansvarar för detta uppdrag.

- Svalövs kommun har begärt upprepade gånger att få möjlighet att testa personalen inom vård och omsorg. Vi har nu fått indikationer på att Region Skåne i närtid kommer att påbörja testning av kommunal vårdpersonal i begränsad omfattning. Detta är positivt att vi nu får denna möjlighet, säger Madeleine Moberg, vård- och omsorgschef.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun