Svalövs kommun

Släng inte skräp i toaletten!

Den senaste tiden har NSVA haft återkommande driftproblem i den avloppspumpstation som ert avloppsvatten leds till. Pumparna sätts igen av material som inte får spolas ner i avloppet. För att undvika dessa problem framöver vill vi uppmärksamma dig på vad du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare behöver tänka på.

NSVA:s logotyp

Stopp kan orsaka utsläpp av avloppsvatten och dyrare avgifter

När det blir stopp i pumpstationer riskerar bräddningar att ske. Det innebär att orenat avloppsvatten släpps ut i naturen, vilket är skadligt från både växter och djur, men även för oss människor. Dessutom är det en stor kostnad som i slutändan betalas av kunderna.

Det vanligaste skräpet som spolas ner är våtservetter, tygtrasor, tops, blöjor, bindor och tamponger. Skräpet bildar långa trådar som tvinnar ihop sig och orsakar stora skador på pumparna. Men även annat skräp som cigaretter, snus och kemikalier som används i hemmet spolas ner och orsakar problem. Dessa innehåller ämnen som är svårnedbrytbara och reningsverken är inte byggda för att ta hand om dem. Följden blir att vattnet som släpps ut i hav och vattendrag inte är så rent som det borde vara.

Foto på igensatta pumpar.

Igensatta pumpar

Bara toalettpapper och det som kommer ur kroppen får spolas ner i avloppet

Det enda som får spolas ner i toaletten är det som kommer ur kroppen (inte hår) och toalettpapper. Toalettpapper klarar NSVAs reningsverk av eftersom det löses upp i kontakt med vatten.

Hantera skräp på rätt sätt

Restavfall
Ha alltid en papperskorg i badrummet. I den kastar du allt ditt restavfall, som exempelvis tops, hår, tamponger, kontaktlinser och snus. Restavfallet förbränns och blir till fjärrvärme och el.

Återvinnbart material
Skräp som kan återvinnas, exempelvis toarullen, källsorteras i din soptunna eller i ditt soprum.

Farligt avfall
Kemikalier som nagellack, aceton, målarfärg och sprayburkar lämnas till miljöstationen.

Läkemedel
Läkemedel lämnas kostnadsfritt på närmaste apotek.

Är du fastighetsägare med hyresgäster behöver du informera dessa.

Om du har några frågor hör gärna av dig till NSVA på:
Tel: 010-490 97 00
E-post kundservice@nsva.se.

Svar på många frågor finns även www.nsva.se Länk till annan webbplats..

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun