Svalövs kommun

Skånetrafiken informerar

Skånetrafiken anpassar tågtrafiken i Skåne med anledning av covid-19.

Skriv alternativtext här...

Tågresandet i Skåne har mer än halverats den senaste månaden. För att spara på resurser och skapa en bättre uthållighet i tågsystemet, anpassar Skånetrafiken trafiken på kvällar och helger, samtidigt som trafiken under rusningstid prioriteras.

Den 1 maj anpassar Skånetrafiken tågtrafiken till färre resande och för att skapa en bättre uthållighet i trafiksystemet. Det innebär att Pågatågen på flertalet sträckor endast kör fram till klockan 22.00 på vardagar och helger. Resultatet blir färre tåg på kvällar och nätter samt inga avgångar med PågatågenExpress. Resenärer hänvisas till Öresundståg och Skånetrafikens ordinarie bussar. I övrigt kör tågen i Skåne som vanligt.
Läs mer om anpassningarna på Skånetrafikens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dessutom kommer flera planerade banarbeten att påverka tågtrafiken – något som Skånetrafiken räknat med när trafiken nu anpassas.

Den 1 maj startar Trafikverket flera sedan länge planerade och välkomna arbeten på den skånska järnvägen. Inte minst påverkar fyrspårsbygget mellan Arlöv och Flackarp trafiken mellan Malmö och Lund eftersom Trafikverket måste begränsa antalet tåg på sträckan. Dessutom sker ett flertal andra arbeten parallellt vilka även de påverkar tågtrafiken såväl i norra som i södra Skåne. Bland annat stängs Lommabanan helt under tiden som nya stationer för Pågatågen byggs på sträckan.

I Skånetrafikens app och hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får du löpande uppdaterad information om din resa och aktuella banarbeten.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun