Svalövs kommun

Förslag på förändrad bolagsstyrning

I dag klockan 10.00 höll det politiska styret (SD, M och KD) en presskonferens där man presenterade sitt förslag på en förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun.

Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

Förslaget som presenterades innebär att vi får en äkta koncern med ett nybildat moderbolag kallat Svalövs kommunhus AB samt tre helägda dotterbolag. Dessa tre bolag är det nuvarande SvalövsBostäder samt två nybildade bolag kallade Svalövs Samhällslokaler AB samt Svalövs Kommunservice AB. Konsekvensen av de nybildade bolagen blir att nuvarande SvalövsLokaler AB avvecklas helt innan årsskiftet. Den nya strukturen som föreslås är enligt nedanstående skiss.

Förslagsskiss på förändrad bolagsstyrning.

De grönmarkerade verksamheterna är nya i förslaget till förändrad bolagsstyrning.

De sektorer som främst påverkas av förslaget är kommunledningskontoret samt samhällsbyggnadssektorn. Personalen i dessa verksamheter har fått information tidigare under dagen.

Syftet med styrets förslag är tvådelat. För det första för att man vill få en betydligt bättre och tydligare styrning av kommunens helägda och delägda bolag.

Det andra syftet är att styret vill använda skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Det förväntas ge ökade resurser till kärnverksamheterna såsom vård, skola, omsorg samt samhällsplanering. Vidare är det deras uppfattning att det skulle ge bättre förutsättningar för att generera långsiktiga och goda resultat inom hela koncernen.

Förslaget presenteras på kommunstyrelsens extra sammanträde på måndag den 18 maj för att sedan behandlas på kommunfullmäktige den 25 maj.

Publicerad: 2020-05-15

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun