Svalövs kommun

Ny vägbro förbättrar trafiksäkerheten i Kågeröd

Under vecka 21 öppnar Trafikverket den nya vägbron som byggts i Kågeröd och trafikanter kan förvänta sig ökad framkomlighet samt en säkrare passage över järnvägen.

Bild på nya vägbron i Kågeröd.

Foto: Trafikverket.

Samtidigt som vägbron öppnar stängs plankorsningen vid Olstorpsvägen inför kommande mötesspårsutbyggnad i Kågeröd.

- Det känns väldigt bra att vi nu kan öppna vägbron i Kågeröd. Plankorsningen befarades kunna leda till långa bomfällningstider och köbildning i samband med mötesspårsutbyggnaden, så vägbron betyder mycket både för framkomligheten och för säkerheten, säger Johan Haagman, projektledare på Trafikverket.

Till följd av vägbron har även vägsträckningen behövt förändras på delar av väg 1232 och väg 109. Gång- och cykelvägen på väg 109 ansluter nu även över vägbron.

Öppnandet av vägbron i Kågeröd betyder att en milstolpe har uppnåtts och att arbetet med järnvägsutbyggnaden på Söderåsbanan kan fortlöpa enligt tidplan.

Trafikverkets utbyggnad av Söderåsbanan
Även andra arbeten längs med Söderåsbanan fortskrider. I Svalöv är nu mötesspår och växlar på plats, byggnation av mötesspåret i Kågeröd pågår. Mötesspåren gör det möjligt för ökad kapacitet på banan.

Trafikverket kommer under sommaren 2020 även att påbörja arbeten i Teckomatorp och under hösten kommer mellanplattformen att rustas upp. I Billesholm kommer huvuddelen av arbetet med järnvägen ske under 2021. I december 2021 öppnar Söderåsbanan för persontågstrafik.

Mer information om Trafikverkets arbete gällande Söderåsbanan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun