Svalövs kommun

Fortsatt bra värde i SKR:s senaste servicemätning

I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste nöjd-kund-undersökning Insikt uppvisar Svalövs kommun fortsatt bra värden. Det som undersöks är kommunens myndighetsservice till gruppen företagare.

Skärmklipp på SKR:s webbsida där NKI-undersökningen finns att ta del av.

Kommunens medelvärde ligger fortsatt högt med ett medelvärde på 71. I undersökningen definieras värden mellan 70-80 som högt och godkänt ligger i spannet 62-69.

- Jag är glad att vi återigen får ett bra övergripande resultat i undersökningen. Särskilt glädjande är det att räddningstjänsten, som arbetat systematiskt med sitt förbättringsarbete under ett antal år, landat på en stabil och fantastiskt hög nivå, säger Joakim Nilsson, näringslivsansvarig i Svalövs kommun.

Enkäten innehåller 40 frågor och den skickas ut till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. Myndighetsområdena som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Inom de olika mätområdena uppvisar kommunen höga värden. Högst mätresultat noterar räddningstjänsten med värdet 87. Lägst värde noteras inom miljö och hälsoskydd.

- När det gäller miljö och hälsoskydd, som fått ett lägre resultat än förra året, har Söderåsens Miljöförbund en ny handlingsplan antagen och förhoppningen är att detta ska få ett snabbt genomslag hos våra företagare och synas redan i nästa års undersökning, säger Joakim Nilsson.

SKR har genomfört undersökningen sedan 2010 och i årets mätning deltog 188 kommuner och 17 gemensamma förvaltningar/förbund. På SKR:s webbplats finns årets undersökning i sin helhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Svalvös kommuns resultat Pdf, 609.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 609.7 kB)

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun