Svalövs kommun

Samråd om detaljplan för del av Billeberga 11:4

Förslag till detaljplan för del av Billeberga 11:4 är på samråd under tiden 25 maj till 8 juni 2020.

Skriv alternativtext här...

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av ca 100 bostäder i form av framför allt seniorbostäder. Planen möjliggör även vårdfunktioner kopplat till bostäderna samt service.

Planhandlingar finns tillgängliga under tiden 25 maj till 8 juni 2020 under öppettider på Billeberga bibliotek och kommunhuset i Svalöv samt här på kommunens webbplats Öppnas i nytt fönster..

Eventuella synpunkter skickas till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post till info@svalov.se senast den 8 juni 2020.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun