Svalövs kommun

Incident på en av kommunens grundskolor

En incident som av arbetsgivaren bedöms som allvarlig har idag inträffat på Lunnaskolan i Svalövs kommun.

Svalövs kommuns grafiska element "Boet"

På grund av incidenten, som består i att en personal utövat visst våld mot en elev, har arbetsgivaren och medarbetaren som incidenten angår kommit överens om att medarbetaren är arbetsbefriad resten av veckan i avvaktan på utredning.

Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar
Utifrån den information som rektor meddelat utbildningschefen tar arbetsgivaren händelsen på stort allvar.

- Det viktigaste i första steget är nu att utreda vad som faktiskt hänt. När vi samlat in nödvändig fakta ska vi sedan bedöma vilka eventuella åtgärder som är rimliga utifrån det inträffade, säger utbildningschef Hans Dahlqvist.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun