Svalövs kommun

Reducering av juli månads förskoleavgift

På senaste mötet beslutade kommunfullmäktige att reducera juli månads förskoleavgift med 100 procent.

Foto på två glada förskolebarn.

Foto: Mostphotos.

På grund av coronasmittan gick kommunens utbildningschef, Hans Dahlqvist, i början på mars månad ut med en vädjan till vårdnadshavare som har barn i kommunens förskolor. Vädjan var att hålla sina barn hemma för att, i rådande läge, avlasta en ansträngd förskoleverksamhet.

Med bakgrund av detta föreslog bildningsnämnden att vårdnadshavare, med barn i någon av kommunens förskolor, skulle premieras genom en reducering av juli månads avgift med 100 procent.

Beslut i frågan togs på måndagens fullmäktigemöte, vilket innebär att förskoleavgiften i juli månad kommer att vara noll kronor för de som har barn i kommunal förskola.

- Vädjan har hörsammats av vårdnadshavarna och insatsen var och är av stor betydelse för kommunens olika verksamheter samt för att minimera smittspridningen av covid-19 i samhället. Så det kändes bra att vi kunde ta detta beslut som premiera vårdnadshavarna, säger Kim Hellström (SD), bildningsnämndens ordförande.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun