Svalövs kommun

Region Skåne utökar provtagningen av vård- och omsorgspersonal för covid-19

Efter en pilottest i Kristianstads kommun utökas nu provtagningen av kommunal vård- och omsorgspersonal till alla Skånes 33 kommuner.

Foto på ett provtagningsför.

Foto: Mostphotos.

Det är Region Skåne som utför provtagningen och det är personal som uppvisar symptom av covid-19 inom äldreomsorgen, hemtjänsten och LSS-boendena som prioriteras.

- Det är mycket bra att provtagningen breddas så att fler av vår personal som uppvisar symptom nu kan testas. En utökad testning skapar ytterligare trygghet för våra brukare och medarbetare, säger Madeleine Moberg, vård- och omsorgschef.

Vård och omsorgsverksamheten har tagit fram riktlinjer för provtagning av personalen i Svalövs kommun.

- Om det blir aktuellt med provtagning av personal så är det den anställdes närmaste chef som skickar en beställning till Region Skånes provtagningsenhet. Här är det viktigt att prov tas 72 timmar från att symptom uppstått. Detta eftersom det är störst möjlighet att påvisa virus då, säger Lotta Treble-Read, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

I dagsläget är inte många sjuka inom vård- och omsorgsverksamheten i kommunen. Däremot så följer verksamheten rekommendationen att man ska stanna hemma och sjukskriva sig om man har feber och/eller lindriga luftvägssymtom. De allra flesta har inte covid-19, utan det kan vara en vanlig förkylning eller allergi.

Region Skånes provtagningsenheter finns för närvarande vid akutsjukhusen i Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö och Ystad. Fler planeras, bland annat i Hässleholm och Trelleborg.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun