Svalövs kommun

Svalövs kommun växlar upp arbetet med att fasa ut fossila bränslen

I veckan släpptes rapporten Tillsammans agerar vi, där 18 skånska kommuner samlas kring ett gemensamt mål – att bli fossilbränslefria. Svalövs kommun har under året tagit stora kliv framåt gällande utsläpp från elanvändning och är redo för utmaningen att nå ända fram.

Skriv alternativtext här...

Sedan våren 2018 deltar Svalövs kommun i initiativet 100% fossilbränslefritt Skåne. Initiativet drivs av Klimatsamverkan Skåne för att få kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet - och visa att vi i Skåne kan och vill gå före. Nu har Klimatsamverkan Skåne kommit med rapporten Tillsammans agerar vi vilken sammanställer energianvändning i de 18 skånska kommuner som anslutit sig till 100% fossilbränslefritt Skåne.

Under året har kommunen gjort stora framsteg och bland annat tecknat avtal för grön el vilket garanterar att all el som används i kommunens verksamheter klassas som fossilfri. Detta beräknas minska kommunens utsläpp med nära 2000 ton koldioxidekvivalenter om året. Uppvärmning är ett annat starkt område där kommunen nästan uteslutande använder förnyelsebara energikällor.

En utmaning ligger i fordonsflottan som till stor del fortfarande drivs med fossila drivmedel. Här pågår ett intensivt arbete för att ställa om till eldrivna fordon vilket blir en förbättring för både miljön och medarbetare.

Mer information om 100% Fossilbränslefritt Skåne och rapporten i sin helhet finns att ta del av här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun