Svalövs kommun

Kungörelse

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - avloppsreningsverk, Axelvold 1:101, Svalövs kommun

Skriv alternativtext här...

Söderåsens miljöförbund har fattat beslut om försiktighetsmått för inrättande och drift av ett kommunalt förvaltat avloppsreningsverk på fastigheten Axelvold 1:101 i Svalövs kommun.

Beslutet finns tillgängligt på Söderåsens miljöförbunds hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Eventuell överklagan av beslutet skickas till miljöförbundet och skall ha kommit in senast den 19 juli, 2020.

Söderåsens miljöförbund, Box 74, 264 21 Klippan,
telefon 0435-78 24 70, info@smfo.se

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun