Svalövs kommun

Premiärtur för robotgräsklippare i Billeberga

Svalövs kommun har tillsammans med Billeberga GIF satsat på en fossilfri klippning av idrottsplatsen i Billeberga genom att införskaffa en robotklippare som helt tar över gräsklippningen av fotbollsplanerna.

Skriv alternativtext här...

Detta blir ett första försök i ett arbete att långsiktigt hitta fossilfria lösningar på traditionell parkskötsel. Premiärturen gjordes den
1 juni efter fullgjord installation.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun