Svalövs kommun

Förskolornas utemiljöer är bra men skyltar saknas

Söderåsens miljöförbund har under våren kontrollerat utemiljön på förskolor med bra resultat.
- Vi har besökt 67 förskolor, alla med fina utemiljöer, säger Liselotte Olsson miljöinspektör på Söderåsens miljöförbund.

Skriv alternativtext här...

Söderåsens miljöförbund har under våren 2020 gjort tillsyn på förskolornas utemiljöer i Bjuv, Klippan, Svalöv, Perstorp och Örkelljunga kommuner. Man har tittat på att ansvarsfrågorna är tydliggjorda, hur samarbete fungerar mellan förskoleverksamheten och fastighetsägaren, att lekutrustningen underhålls och besiktigas och att ytan för varje barn är tillräckligt stor samt om det finns god planerad växligheten. Andra frågor som förbundet tittar på vid tillsynen är närheten till grönområden samt rutiner vid t.ex. stark sol.

Några anmärkningar eller förelägganden har det inte blivit, allt har sett bra ut. Både i de kommunala och de privata verksamheterna

- Jag tycker man ska vara stolt i kommunerna att man erbjuder barnen så bra miljöer att leka i, säger Liselotte Olsson miljöinspektör på Söderåsens miljöförbund.

I samband med besöket kontrollerades också att förskolegårdarna var rökfria. Det fanns inga problem med rökning på utegårdarna i de flesta kommuner. Men i någon kommun har man haft vissa problem efter förskolornas stängningstid och satt in extra rondering med väktare. Man har också tagit bort en del vegetation för att öppna upp och minska på insynsskyddet.

Däremot brister alla kommuner när det gäller skyltar som informerar om rökförbud.

- Samtidigt har vi haft en bra dialog med verksamheterna som kommer att sätta upp skyltar, säger Kristoffer Sahlin, miljöinspektör Söderåsens miljöförbund.

- Vi kommer att följa upp detta vid nästa planerade tillsyn.

För mer information kontakta:
Liselotte Olsson, miljöinspektör Söderåsens miljöförbund på telefon 0435-78 24 87,
Kristoffer Sahlin, miljöinspektör Söderåsens miljöförbund på telefon 0435-78 24 82 eller
Petra Duveneck, miljöinspektör Söderåsens miljöförbund på telefon 0435-78 24 90.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun