Svalövs kommun

Underrättelse, granskning av detaljplan

Detaljplanen för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl., del av kvarteret Lantlyckan, ställs ut för granskning under perioden 29 juni till 20 juli 2020.

Skriv alternativtext här...

Planområdet omfattar ca 11 000 kvadratmeter och är beläget i sydöstra delen av Svalövs samhälle, mellan Teckomatorpsvägen och järnvägen.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ca 75 bostäder för särskilt boende, trygghetsboende och vård samt tillhörande kontors- och administrationslokaler i attraktivt och kollektivtrafiknära läge.

Planförslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen, då det följer intentionen att stärka befintliga samhällen i kommunen och skapa levande ortscentrum.

Planhandlingarna finns utställda från den 29 juni till den 20 juli 2020 här på kommunens webbplats Öppnas i nytt fönster. samt under öppettider på kommunhuset och biblioteket i Svalöv.

Eventuella synpunkter framförs skriftligen till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post, plan@svalov.se, senast den 20 juli 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun