Svalövs kommun

Beskärning av popplar i Billeberga

En besiktning av poppelraden som omgärdar Billeberga IP har utförts av auktoriserad arborist och där delar av beståndet har så kraftiga rötskador att kraftiga åtgärder behöver utföras.

Skriv alternativtext här...

Träden har tidigare toppkapats och sedan tillåtits växa på höjden vilket resulterat i röta och försvagade infästningar vid de gamla snittytorna.

För att undvika att träden knäcks vid höststormarna och för att minimera risken för både person- och egendomsskador kommer träden återigen behöva reduceras ner till tidigare snittytor.

Denna åtgärd kommer utföras stegvis. Etapp ett utförs under sommaren och innefattar träden kring gräsplanen. Etapp två som är kring grusplanen, är inte lika akut men i behov att utföras inom en två års-period.

Kartskiss Billeberga

Röd markering innebär etapp 1 med åtgärder 2020. Grön markering innebär etapp 2 med senare åtgärder.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun