Svalövs kommun

Öppet Hus på budget- och skuldrådgivningen

Vill du ha hjälp med din ekonomi? Kom och prata med oss. Vi kommer att ha öppet hus vid fyra tillfällen nu i höst.

Skriv alternativtext här...

När: onsdagar 23 & 30 september, 7 & 14 oktober kl 15.00-18.00
Var: Kvarnhuset, Svalegatan 4B, Svalöv

Här kan du få träffa oss som jobbar med budget- och skuldrådgivning. Vi har med oss informationsmaterial och kan ge grundläggande rådgivning på plats. Om det behövs kan vi boka in tid för ett senare tillfälle då vi går igenom din ekonomi i lugn och ro.

Välkommen till oss!

--------------------------------------------------------------------------Mer om budget- och skuldrådgivningen
Hör av dig till oss för ekonomisk vägledning. Du beskriver din situation. Vi hjälper dig att se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det.

All rådgivning är gratis för boende i Svalövs kommun och vi har tystnadsplikt (sekretess).

Har du svårt att:

  • betala månadens räkningar
  • betala nya eller gamla skulder
  • prioritera viktiga betalningar
  • få överblick över din ekonomi

Kontakta oss. Vi kan hjälpa dig med följande:

  • hjälp att göra en budget, att planera och prioritera dina utgifter
  • att få en överblick över din ekonomi och dina skulder
  • information om och hjälp med din ansökan om skuldsanering och andra lösningar.

Skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person, under vissa förutsättningar, helt eller delvis kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder. Det är Kronofogden som efter ansökan från privatpersoner beslutar om skuldsanering.

Kommunens rådgivning ses i lagen som en viktig försättning för att fler skuldsatta ska ta steget att ansöka eller att börja bearbeta sin situation för att bli skuldfria.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun