Svalövs kommun

De får Svalövs kommuns kulturpris och kulturstipendium 2020!

Svalövs kommuns kulturpris delas årligen ut som belöning för värdefulla och förtjänstfulla insatser som berikar och stimulerar verksamheter på kulturens och folkbildningens områden. Även kulturstipendiet delas ut årligen för att stödja fort- och vidareutbildning samt utvecklingen inom kulturens område.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Årets pristagare och stipendiat är...

Erik Nylund - Svalövs kulturpris 2020

Erik Nylund får Svalövs kulturpris med motiveringen:

"I ett två kvadratmeter litet hemmakontor på Svalegatan i Svalöv sitter Erik Nylund och skapar illustrationer och grafik till hela världen. Varje vecka sedan tio år tillbaka medverkar han med illustrationer i HD/Sydsvenskan på söndagar. Utöver detta ritar han allt från interaktiva illustrationer för digitalt undervisningsmaterial, till nu senast uppdraget att göra en 2 x 5 meter stor illustration åt British Library i London. Anmärkningsvärt att det uppdraget gick till en svensk! Våren 2020 hade Erik en corona-säkrad utställning på Spargodt gård utanför Tågarp. Då visade han främst upp sina illustrationer från dagspressen."

Fakta: Svalövs kulturpris 2020
Svalövs kommuns kulturpris delas årligen ut som belöning för värdefulla och förtjänstfulla insatser som berikat och stimulerat verksamhet på kulturens och folkbildningens områden, till exempel inom musik, teater, dans, litteratur, bildkonst, film, arkitektur, form/design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, kulturpedagogik eller annat jämförbart område.

Priset utgörs av ett konstverk ur den årliga samlingsutställningen med Svalövs-konstnärer, som visas på Svalövs bibliotek den 8-30 oktober. Priset är hemligt fram till utdelningen, som sker senare i höst i samband med att kommunfullmäktige sammanträder.

Kitty Andersson - Svalövs kommuns kulturstipendium 2020

Kitty Andersson kommer från Teckomatorp och studerar musik på Mega Musik gymnasieskola i Helsingborg, där hon kommer att ta examen 2021. Hon är även sångerska i bandet Viceroy.

Sedan 8 års ålder har Kitty deltagit i workshops och musikaler hos Lovewell Institute for the Creative Arts. Stipendiet syftar till fortsatt deltagande hos Lovewell och sånglektioner. Kitty kommer att redovisa sitt stipendium för Bildningsnämnden senast den 31 augusti 2021.

Fakta: Svalövs kommuns kulturstipendium 2020
Svalövs kommuns kulturstipendium delas ut för att stödja fort- och vidareutbildning samt utveckling inom områden såsom musik, teater, dans, litteratur, bildkonst, film, foto, arkitektur, form och design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, folkbildning eller annat jämförbart område. Kulturstipendiet skall förbehållas unga personer eller personer som sadlat om och således är unga i det nya sammanhanget.

Kulturstipendiaten skall vara född eller bosatt i Svalövs kommun. 2020 är stipendiesumman 20.000 kr. Stipendiet kan delas mellan två eller flera personer men i år får en stipendiat hela summan. Stipendieutdelning sker senare i höst i samband med att kommunfullmäktige sammanträder.

Stort grattis till utmärkelserna!

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun