Svalövs kommun

Plankorsningar stängs i samband med upprustningen av Rååbanan

Trafikverket arbetar för fullt med att rusta upp järnvägen mellan Helsingborg och Teckomatorp och i samband med detta stängs en del plankorsningar längst med Rååbanan.

Trafikverkets logotyp.

Följande plankorsningar stängs i Svalövs kommun:

Gluggstorpsvägen stängs av:
27-28 september, 1-3 oktober, 14 oktober.
Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se hur trafiken leds om under dessa datum.

Riksvägen Tågarp stängs av:
28-29 september, 2 oktober, 4-5 oktober, 15 oktober.
Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se hur trafiken leds om under dessa datum.

Råågård utfartsväg stängs av:
28-29 september, 2-4 oktober, 15 oktober.
Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se hur trafiken leds om under dessa datum.

Kläsingevägen stängs av:
28-29 september, 2-4 oktober, 15 oktober.
Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se hur trafiken leds om under dessa datum.

Hedvägen Årup stängs av:
1-2 oktober, 4-6 oktober, 18 oktober.
Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se hur trafiken leds om under dessa datum.

Billeberga Östra stängs av:
1 och oktober, 3-7 oktober, 19 oktober.
Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se hur trafiken leds om under dessa datum.

Värmö stängs av:
2 oktober, 4-8 oktober, 19 oktober.
Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se hur trafiken leds om under dessa datum.

Karlsgatan stängs av:
4-8 oktober.
Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se hur trafiken leds om under dessa datum

Varför rustar Trafikverket upp Rååbanan

Spåret som ligger på Rååbanan idag är till stora delar ungefär 50 år gammalt. Sliprarna har FIST-befästning som enligt dagens mått är en dålig befästning som är krånglig i underhållssammanhang. Rälerna väger 50 kilo och har uppnått sin tekniska livslängd. Hastigheten för tunga godståg är nedsatt till 80 km/h på grund av den lägre standarden. Makadammen är full av finkornigt material som gör att det krävs ständiga underhållsåtgärder för ett bra spårläge. Banketter och diken är igenväxta och dräneringen fungerar dåligt. Rent säkerhetsmässigt är dagens bana inte farlig. Men underhållskostnaderna för banan är i jämförelse hög då det successivt kräver konstanta åtgärder som slipersbyten och spårriktningar.

När projektet är klart kommer sliprar och räler att vara av modern standard. Sliprarna kommer att vara i betong, ha en modern befästning modell easyclip och klara av godståg med axelvikt 25 ton. Rälen byts till en kraftigare variant än dagens som väger 50 kilo per meter räl. Godstågen kommer åter att kunna köra i 100 km/h vilket är viktigt för punktligheten och godsföretagens konkurrenskraft. All makadam kommer att rensas och kompletteras. Diken, banketter och trummor kommer också att rensas och fräschas upp och totalt kommer projektet att hantera över 100 000 ton massor. Projektet byter även två äldre växlar i Billeberga. Vi kommer även att åtgärda plankorsningar längs banan så att de moderniseras. När vi är klara kommer banan att uppnå dagens höga krav och förhoppningsvis hålla i 50 år till.

Källa: Trafikverket.se

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun