Svalövs kommun

Förändrad bolagsorganisation i Svalövs kommun

På måndagens och tisdagens kommunfullmäktigemöten togs beslutet om förändrad bolagsorganisation i Svalövs kommun.

Beslutad bolagsorganisation i Svalövs kommun.

Bildtext: De grönmarkerade verksamheterna är de nya bolagen som bildas i och med beslutet i fullmäktige.

En konsekvens av den nya bolagsorganisationen blir att nuvarande SvalövsLokaler AB delas i två delar. Där ena delen kommer att ingå i Svalövs Samhällslokaler AB och den andra i Svalövs Kommunservice AB. Sektorerna som främst påverkas av bildandet av Svalövs Kommunhus AB och Svalövs Kommunservice AB är kommunledningskontoret samt samhällsbyggnadssektorn.

Den politiska tillsättningen i de olika bolagen är i sin helhet inte genomförd, utan detta kommer att ske på kommande fullmäktigemöte i oktober. Mer information om detta kommer att publiceras här på hemsidan.

På fullmäktigemötet i augusti beslutades att det ska genomföras en folkomröstning den 12 december. Detta beslut gäller fortfarande och mer information om detta kommer också att publiceras i kommunens olika kanaler.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun