Svalövs kommun

Pilotprojekt erbjuder kommunens 40-åringar gratis hälsokontroll

Nu erbjuds du som är född 1980 och listad på Vårdcentralen i Svalöv gratis hälsosamtal. Totalt är det elva skånska vårdcentraler som deltar i pilotprojektet och syftet är att ta reda på levnadsvanorna bland våra 40-åringar.

Skriv alternativtext här...

Det är Region Skånes kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention som driver projektet och på vårdcentralen i Svalöv är det Linda Hunter (t.v), sjuksköterska och samtalsledare, och Cecilia Persson, verksamhetschef, som ser till att projektet genomförs i Svalövs kommun.

Varför just 40-åringar?
- Detta är en perfekt ålder och fas i livet att se över sina vanor och få stöd i att göra förändringar. Sedan kan ett hälsosamtal med 40-åringarna också ge ringar på vattnet till deras barn, som kanske också behöver stöd i sin hälsa. Sedan är målgruppen hanterbar för projektet. Vi har kapacitet att genomföra hälsosamtal med alla, säger Linda Hunter, sjuksköterska och samtalsledare.

Om alla 40-åringar skulle vara intresserade av att delta så handlar det om totalt 143 personer.

- Om pilotprojektet slår väl ut så är tanken att alla Vårdcentraler i Skåne ska erbjuda denna tjänst och därefter är tanken att man också erbjuder alla 50- och 60-åringar samma möjlighet, säger verksamhetschef Cecilia Persson.

Det är Region Skånes kunskapscentrum för levnadsvanor som driver projektet och utbildar deltagande vårdcentralers medarbetare. I Svalöv är det Linda Hunter som kommer att hålla i hälsosamtalen.

- Jag har gått motiverande samtal samt fått utbildning i något som heter Hälsokurvan, som man använt med stor framgång i både Jönköping och Linköping, men som nu finns som webbstöd istället för pappersform och är uppdaterad av kunskapscentrum för levnadsvanor, säger Linda.

Vilka är våra vanligaste dåliga levnadsvanor?
- Alla har stor nytta av att se över sina matvanor vad gäller fibrer och fetter samt det söta. Sen är fysisk inaktivitet, stillasittande och stress ett stort problem det med. Rökning absolut och alkohol visst, men framför allt dåliga matvanor och inaktivitet.

Kan du kort beskriva hur ni kommer att genomföra projektet?
- Vi kommer att skicka ut information till målgruppen där vi förklarar syftet med projektet och där vi välkomnar dem att delta. Vill man sedan delta får man först svara på frågor via webben. Nästa steg är att personen blir kallad till provtagning för kolesterol, blodtryck, socker. Vi mäter även längd och vikt.

När frågorna är besvarade och vårdcentralen fått tillbaka provsvaren så bokar Linda in deltagaren till ett uppföljande hälsosamtal.

Vad händer under hälsosamtalet?
- Under samtalet så för vi in i deltagarens provsvar i en hälsokurva, som är en skala på om man har bra eller lite mindre bra vanor. Samtalet ska vara rådgivande och motiverande där vi tillsammans i förebyggande syfte försöker uppmärksamma olika riskfaktorer. Genom goda levnadsvanor så kan man förebygga cirka 80 procent av hjärt- och kärlsjukdomar, 90 procent av diabetes typ 2 och cirka 30 procent av cancersjukdomar.

Vad händer efter hälsosamtalet?
- Efter samtalet har vi tillsammans format en plan. Vi har identifierat eventuella riskfaktorer och vi har tittat på vad deltagaren kan jobba på för att förändra sina vanor till det bättre. Vi planerar också in en uppföljning och den är också individuell. Vissa kanske behöver en tidig återkoppling och andra att det går lite längre tid. Och här får deltagaren själv bestämma om man vill få återkoppling via telefon eller personligt besök hos mig på Vårdcentralen.

När genomförs pilotprojektet?
- Vi planerar att skicka ut information till målgruppen i slutet på september och själva genomförandet sker under hösten, säger Linda.

Både Linda och Cecilia hoppas pilotprojektet kan vara starten på något större när det gäller goda levnadsvanor för oss alla. Tanken är, om detta slår väl ut, att hälsosamtalen ska införas på bredare front och förhoppningen är också att fler kommuner i Sverige tar upp metoden.

- Genom projektet vill vi att 40-åringarna ska leda vägen och inspirera alla i kommunen. Att förändra våra levnadsvanor till det bättre är något som vi måsta göra tillsammans. Vi ser till exempel en större ohälsa hos barn och därför är planen att också samarbeta mer med elevhälsan, säger Linda.

För att uppmärksamma vikten av goda levnadsvanor för kommunens invånare så kommer Linda och Cecilia under hösten att också anordna temadagar och informera på skolorna runt om i kommunen. De kommer också att samarbeta med Hälsomagasinet och apoteket samt livsmedelsbutikerna i kommunen.

- Tanken är att det ska vara svårt att missa oss och budskapet om goda levnadsvanor och via hashtag #hälsoboostensvalöv kan alla kommunmedborgare följa samt lägga upp bilder för hänga på Svalövs hälsovåg i sociala medier, säger Linda.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun