Svalövs kommun

Trängselkontroller visar överlag gott betyg till serveringarna!

Under våren och sommaren har Söderåsens miljöförbund genomfört trängselkontroll på över 110 restauranger och kaféer.

Skriv alternativtext här...

- Trots att våra verksamheter genomgått en tuff tid har de allra flesta hanterat den nya tillfälliga lagen på ett ansvarsfullt sätt och några stora problem med trängsel har inte förekommit, säger Jim Nielsen miljöinspektör på Söderåsens miljöförbund.

Den 24 mars 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten om en föreskrift och allmänna råd om att förhindra smitta av virussjukdomen covid-19 på serveringar så som restauranger, caféer m.m. Föreskriften beslutades med stöd av smittskyddsförordningen. Kontroll av att föreskriften följdes låg på kommunen (miljöförbundet) tillsammans med smittskyddsläkaren. Den 1 juli kom en ny lag om tillfälliga smittskydds­åtgärder på serveringsställen som gav kommunerna hela uppdraget.

Inom Söderåsens miljöförbunds verksamhetsområde finns ca 160 verksamheter inom branscherna restaurang, pizzeria, gatukök, café och konditori. Av dessa har 110 haft öppet sin servering och fått inspektioner. Trängselkontrollerna påbörjades i början av maj och har fortsatt under hela sommaren.

- Vi förklarar, resonerar och delar ut broschyrer och affischer som de kan sätta upp, allt för att de ska förebygga risken för trängsel och möjliggöra god handhygien, säger Jim Nielsen miljöinspektör på Söderåsens miljöförbund. En del verksamheter har vi varit i kontakt med via telefon eller e-post för att föra en dialog och dela med oss av informationsmaterial.

Trots att vissa verksamheter krävt tillsyn vid upprepade tillfällen, har det inte identifierats några stora problem med trängsel. Där­emot har verksamheterna i varierande omfattning vidtagit förbyggande smittskyddsåt­gärder för det fall att trängsel skulle uppkomma.

- Det är mycket viktigt att alla förstår att vi lätt riskerar ökad smittspridning i samhället om vi inte vidtar förebyggande åtgärder eller glömmer bort att tvätta händerna och hålla avstånd, säger Torbjörn Ekelund (L) ordförande i direktionen för Söderåsens miljöförbund. Jag följer utvecklingen av virussjukdomen Covis-19 i Skåne även som ledamot av Region Skånes primärvårdsnämnd. Jag ser att det arbete som miljöförbundet utför är jätteviktigt för att minska trycket på vården. Pandemin är inte över än!

Cirka 150 kontroller har genom­förts. Kontrollerna har skett under dagtid, men även på kvällar och helger.

- Det har varit en prioriterad uppgift för oss på miljöförbundet som vi kommer att fortsätta med så länge som det behövs, säger Jim Nielsen miljöinspektör på Söderåsens miljöförbund på Söderåsens miljöförbund.

- Samtidigt har det tyvärr för oss precis som inom vården inneburit undanträngningseffekter i den normalt planerade verksamheten för året och annan kontroll har fått stå tillbaka. Men vi hoppas att det förebyggande arbete som vi tillsammans med verksamheterna gjort under våren och sommaren gör att trängsel förhindras och att alla som vill fortsatt kan gå ut och äta utan att riskera att bli smittade, säger Jim Nielsen miljöinspektör på Söderåsens miljöförbund på Söderåsens miljöförbund.

Information från Söderåsens miljöförbund

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun