Svalövs kommun

Information med anledning av två covidsmittade medarbetare på kommunens äldreboenden

Två medarbetare på kommunens äldreboenden har under gårdagen konstaterats positiva för covid-19. Smittspårning pågår och samtlig personal på berörda avdelningar ska testas.

Skriv alternativtext här...

Barriärvård tillämpas på berörda avdelningar, vilket innebär att inga besök tillåts. Detta görs på anvisning av Smittskydd Skåne. Besökare uppmanas kontakta enhetschef vid respektive boende inför eventuella inbokade besök.

Verksamheten har rutiner för systematisk utvärdering av personal för att förhindra smittspridning och vård- och omsorgspersonalen följer de regler och rutiner som gäller vid en situation som denna.

- Tyvärr har vi än en gång drabbats av att få in covidsmittan på våra äldreboenden. Med anledning av denna händelse har kommunen höjt sin beredskap och följer givetvis händelseutvecklingen noga, säger kommunchef Stefan Larsson.

-Vid behov kan vi med kort varsel vidta ytterligare åtgärder för att motverka pandemins verkningar. Åter igen är det viktigt att poängtera vikten för alla att följa Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes regler och rekommendationer.

-Vi är mitt i pandemin och faran är långt ifrån över och det är bara tillsammans vi kan minska pandemins verkningar på samhället, avslutar Stefan Larsson.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun