Svalövs kommun

Vårdcentralens hälsoprojekt uppmärksammas i media

Vårdcentralens pilotprojekt som erbjuder hälsosamtal till 40-åringar i Svalövs kommun är igång och får uppmärksamhet i både TV och radio.

Skriv alternativtext här...

Fr. v. i bild: Linda Hunter, sjuksköterska och samtalsledare, och Cecilia Persson, verksamhetschef.

I början av oktober berättade vi här på webben Öppnas i nytt fönster. om pilotprojektet. Projektet genomförs tillsammans med elva skånska vårdcentraler och syftet är att ta reda på levnadsvanorna bland våra 40-åringar.

Det är Region Skånes Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention som driver projektet och på vårdcentralen i Svalöv är det Linda Hunter, sjuksköterska och samtalsledare, och Cecilia Persson, verksamhetschef, som ser till att projektet genomförs i Svalövs kommun

Både Linda och Cecilia hoppas pilotprojektet kan vara starten på något större när det gäller goda levnadsvanor för oss alla. Tanken är, om detta slår väl ut, att hälsosamtalen ska införas på bredare front och förhoppningen är också att fler kommuner i Sverige tar upp metoden.

- Genom projektet vill vi att 40-åringarna ska leda vägen och inspirera alla i kommunen. Att förändra våra levnadsvanor till det bättre är något som vi måsta göra tillsammans. Vi ser till exempel en större ohälsa hos barn och därför är planen att också samarbeta mer med elevhälsan, säger Linda.

För att uppmärksamma vikten av goda levnadsvanor för kommunens invånare så kommer Linda och Cecilia under hösten att också anordna temadagar och informera på skolorna runt om i kommunen. De kommer också att samarbeta med Hälsomagasinet och apoteket samt livsmedelsbutikerna i kommunen.

- Tanken är att det ska vara svårt att missa oss och budskapet om goda levnadsvanor och via hashtag #hälsoboostensvalöv kan alla kommunmedborgare följa samt lägga upp bilder för hänga på Svalövs hälsovåg i sociala medier, säger Linda.

Skärmklipp från SVT/Helsingborgs webbplats
Skärmklipp från P4 Malmöhus.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun