Svalövs kommun

NSVA utför VA-arbete i Svalövs tätort

NSVA bygger ett nytt dagvattenmagasin vid Bäckalidsvägen och lägger nya dag-, spill- och vattenledningar i Bäckalidsvägen och Rönnebergsvägen. Projektet kommer att pågå fram till augusti 2021. Under arbetets gång kommer aktuella vägar att periodvis stängas av för trafik.

NSVA informerar

Hur påverkas du
Bäckalidsvägen och Rönnebergsvägen kommer att behöva stängas av för trafik under vissa perioder. Detta innebär att det kan vara svårt att nå sin fastighet med bil och att infarterna till fastigheterna behöver stängas av vid något tillfälle. NSVA kommer att ha tät kommunikation med berörda fastighetsägare.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. NSVA kommer att avisera berörda i god tid innan. Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVA rekommenderar att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan vattnet används till dryck och tvätt. Om problem med missfärgat vatten kvarstår kontakta NSVA på telefon 010-490 97 00.

Aktuella trafikavstängingar:

  • Bäckalidsgatan stängs av vid Felestadsvägen, 31/10 – 7/12.
  • Rönnebergsvägen stängs från Västergatan fram till och med kors Bäckalidsgatan , 16/11 – 18/12.

Läs mer om projektet på NSVA:S webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun