Svalövs kommun

Positiva omdömen för Svalövs kommun i Skolinspektionens kvalitetsgranskning

Svalövs kommun får överlag mycket positiva omdömen i den regelbundna kvalitetsgranskning som utförs av Skolinspektionen.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Granskningen genomfördes vecka 42 och riktade in sig på huvudmannens analys av studieresultat och trygghet samt huvudmannens kompensatoriska arbete.

Inspektionen framhåller bland annat att Svalövs kommun som huvudman ”i hög utsträckning vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildnings mål så långt som möjligt".

- Det är glädjande att Skolinspektionen uppmärksammat det hårda arbete som läggs ner i organisationen. Utfallet av granskningen är en kvalitetsstämpel, som ytterligare förstärker de positiva tendenser vi kan se i vår resultatutveckling de senaste två åren, säger utbildningschef Hans Dahlqvist.

Skolinspektionen anmärker egentligen bara på en enda sak och det är att analysen av resultatskillnaderna mellan flickor och pojkar kan förbättras.

- Skolinspektionens iakttagelse är korrekt och vi har redan påbörjat det analysarbete som inspektionen efterlyser, understryker Hans Dahlqvist.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun