Svalövs kommun

Uppdatering Cityidrott

Cityidrott ställer om sin verksamhet på grund av Covid-19.

Skriv alternativtext här...

Cityidrott har trots rådande situation fått möjlighet att hålla i rastaktiviteter på Heleneborgsskolan. Här vill de aktivera, engagera och motivera barnen i form av rörelse trots att läget är som det är.

Tyvärr har den ökade spridningen av covid-19 tvingat Cityidrott att omstrukturera sin verksamhet under veckorna fram till jul.

Detta innebär att Cityidrottens projektansvariga Nathalie endast kommer verka på och kring Heleneborgskolan.

Från 1 december kommer Cityidrott att verka digitalt via en länk genom sända en Julkalender full med utmaningar, aktiviteter och roligheter.

Förhoppningen är att man så fort som covid-läget medger återgår till det roterande schemat mellan skolorna i kommunen som varit terminsplanerat sedan start.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun