Svalövs kommun

Fjärr- och distansundervisning på gymnasiet

Enligt regeringsbeslut ska undervisningen på alla landets gymnasieskolor genomföras via fjärr- och distansundervisning från och med måndag den 7 december fram till den 6 januari. I enlighet med detta ställer Svalöfs gymnasium om undervisningen från och med måndag. Vidare information kommer att lämnas av skolan.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Alla elever omfattas inte av beslutet. I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer undantar Svalövs kommun vissa elever från fjärr- och distansundervisningen.

- Undantagen är gjorda med hänsyn till att vissa elever, enligt en rapport från Skolinspektionen, ställs inför särskilda utmaningar vid fjärr- och distansundervisning. De elever som fortsatt kommer att få vanlig undervisning är eleverna på introduktionsprogrammen och eleverna på särskolan, säger utbildningschef Hans Dahlqvist.

Vidare så rekommenderar Folkhälsomyndigheten att undantag även görs för:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • nationella prov,
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans.

Vuxenutbildning och SFI betraktas som arbetslivet i övrigt och ska arbeta hemifrån i möjligaste mån.

Lunchpaket till gymnasieelever
Under den aktuella perioden (6/12-7/1) kan alla gymnasieelever som är folkbokförda i Svalövs kommun fortsatt hämta ut ett lunchpaket på närmaste skola i kommunen.

Förskola och grundskola
För förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och gymnasiesärskola bedömer Folkhälsomyndigheten i dagsläget att nyttan av att ha verksamheterna öppna överväger den minskning i smittspridning och den minskade sjukdomsbörda som kan förväntas. Dessa skolformer omfattas alltså inte av beslutet.

Utbildningschefen vädjar samtidigt till vårdnadshavare med barn i förskolan om att hålla barnen hemma:

- Utifrån den ansträngda situation vi befinner oss i vill jag på nytt vädja till vårdnadshavare i förskolan att hålla era barn hemma om ni har möjlighet. Det skulle vara till stor hjälp för verksamheten, säger Hans Dahlqvist.

De vårdnadshavare som håller sina barn hemma under perioden 7/12-6/1 kommer att få en avgiftsfri månad.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun