Svalövs kommun

Dags att söka stipendium

Nu är det dags att söka stipendium hos Stiftelsen August Christerssons stipendiefond.

Skriv alternativtext här...

Stiftelsen August Christerssons stipendiefond lämnar stipendier åt skötsamma, flitiga och begåvade ungdomar vid folkhögskola eller lantmannaskola samt för av staten eller landstinget övervakade hushålls-, lantbruks-, mejeri- och trädgårdsskolor. Sökanden skall vara folkbokförd inom Svalövs kommun, företrädesvis i Norrvidinge, men även sökande som varit tvungen att folkbokföra sig på annan ort på grund av studierna, kan komma ifråga.

Ansökan sänds till stiftelser@svalov.se eller postas till Stiftelsen August Christerssons stipendiefond, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv och ska vara inkommen senast den 31 december 2020.

Bifoga studieintyg eller annat som styrker din studieplats samt personbevis. Inga formella krav i övrigt ställs på ansökan men den ska innehålla nödvändiga kontaktuppgifter. Personbevis beställer du från Skatteverket.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun