Svalövs kommun

Folkomröstningen i Svalövs kommun skjuts upp

Vid måndagens möte, den 30 november, togs det officiella beslutet av kommunfullmäktige att skjuta upp den kommunala folkomröstningen som skulle genomförts den 12 december.

Logotyp: folkomröstningen.

Det är den rådande pandemin, med allt högre smittspridning i samhället, som är orsaken till att folkomröstningen nu skjuts på framtiden. Den skulle genomförts söndagen den 12 december, med möjlighet att förtidsrösta från och med den 2 december.

Alla fullmäktiges partier var överens om beslutet att flytta fram folkomröstningen.

- Det är bra att vi är överens om att skjuta den på framtiden. I läget vi befinner oss nu, gällande smittspridningen, är det inte ansvarsfullt att genomföra en folkomröstning. Vi kommer att ta upp frågan i fullmäktige den 25 januari igen och då får vi se om vi fortsatt skjuter upp eller om vi kan hitta en ny valdag för folkomröstningen, säger kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD).

Bakgrund folkomröstningen
Mot bakgrund av folkinitiativets namninsamlingar beslutade kommunfullmäktige, den 31 augusti, i enlighet med kommunallagen (8 kap, 2§ samt 5 kap §36-§37) att en folkomröstning skulle genomföras angående förslag till förändrad bolagsorganisation. Valdagen sattes till den 12 december.

Frågan vid den kommunala folkomröstningen lyder enligt följande:

”Ska Svalövs kommun förändra sin nuvarande bolagsstyrning?”

Följande svarsalternativ (röstsedlar) är möjliga vid valet:

  • JA – jag röstar JA till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun.
  • NEJ – jag röstar NEJ till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun.
  • BLANK – blank röstsedel.

Publicerad första gången: 2020-12-01

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun