Svalövs kommun

Besöksförbud på Svalövs kommuns särskilda boenden

Mellan den 13:e och 22:e december råder det besöksförbud på Svalövs kommuns samtliga särskilda boenden. I fredags ansökte kommunen hos Folkhälsomyndigheten om att få införa besöksförbud och ett godkännande kom ganska omgående.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Trots skärpta råd och rekommendationer för alla i samhället så fortsätter smittspridningen av covid-19 att öka. Antalet positiva fall har också ökat i Svalövs kommun. Dock är vi i nuläget något mer förskonade än våra grannkommuner i nordvästra Skåne, där de senaste veckornas statistik visat på en dramatisk ökning av antalet smittade.

Mot denna bakgrund, och att det i nuläget inte finns något beslut om besöksförbud på nationell nivå, beslutade Svalövs kommun att ansöka om att lokalt få införa besöksförbud på kommunens särskilda boenden. Och i fredags kom godkännandet från Folkhälsomyndigheten.

- Att införa besöksförbud på våra särskilda boenden är inte alls vad vi önskar oss, då det i grunden är en stor inskränkning i våra brukares vardag. Men de senaste veckornas ökande smittspridning i vår del av Skåne medför att vi måste göra allt för att inte smittan ska nå våra äldre och mest utsatta, säger kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD).

Kommunens vård- och omsorgsverksamheter följer kontinuerligt händelseutvecklingen och agerar och vidtar de åtgärder som behövs.

- Det är ett oroande läge i samhället just nu och det är mot denna bakgrund som vi inför besöksförbud på våra särskilda boenden. Våra medarbetare inom vård och omsorg gör ett fantastiskt arbete och med ett besöksförbud får vi ytterligare en åtgärd att sätta in som minimerar risken för att smitta tar sig in till våra äldre, säger Angelie Fröjd (M), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

- Jag instämmer. Vi måste vara proaktiva och göra allt för att förhindra smittspridning bland våra mest utsatta i kommunen. Ett besöksförbud på våra särskilda boenden är därför ett bra beslut för att värna om våra brukares liv och hälsa, säger Jan Zielinski (S), oppositionsråd.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun