Svalövs kommun

Takkonstruktion - underspända limträbalkar

Efter ett takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. Svalövs kommun efterlyser därför byggnader i kommunen med underspända limträtakbalkar.

Skriv alternativtext här...

Statens haverikommission, SHK, har skickat en uppmaning till Sveriges alla byggnadsnämnder att utvärdera tak med underspända limträtakbalkar ur säkerhetssynpunkt för att undvika fler takras. Uppmaningen från SHK till Sveriges byggnadsnämnder gäller generellt takkonstruktioner med limträbalkar av typ underspända takstolar eller underspända balkar. Denna typ av takkonstruktion kan finnas i bl.a. idrottshallar, ridhus samt industribyggnader och avser inte enbart den specifika takkonstruktion som fanns i Tarfalahallen i Kiruna.

Vad ska fastighetsägaren göra?
Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och ska ta reda på om byggnader med underspända limträtakstolar finns, byggs eller projekteras i kommunen.

Du som fastighetsägare har det yttersta ansvaret och ska anmäla till oss snarast om du har byggnader med denna typ av takkonstruktion. Du ska också göra en fackmannamässig undersökning av byggnadens bärförmåga.

Kontakta oss
Kontakta oss om du äger, förvaltar, projekterar, har byggt, bygger eller har arbetat i projekt med underspända limträtakstolar. Kontaktuppgifter hittar du här Öppnas i nytt fönster..

Läs mer om haverikommissionens undersökning här Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.4 MB).

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun